Pertsonak

Pertsonen oinarrian, pertsonen rol protagonista indartzen laguntzen duten dinamiken ezarpena aztertzen da.

JABETZA PARTEKATUA
Lanik Biobide GSR
KUDEAKETA PARTEKATUA
ABC Compressors Metallied Graphenea Grupo TTT
PERTSONEN KUDEAKETA ESTRATEGIKOA
Lancor
PROIEKTU PARTEKATUA
Lancor